Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

"Τὸν ἥλιον κρύψαντα..." Video (Ερμηνεία)

"Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτίνας,
καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ διαρραγέν, τῷ τοῦ Σωτῆρος θανάτῳ,
ὁ Ἰωσὴφ θεασάμενος, προσῆλθε τῷ Πιλάτῳ καὶ καθικετεύει λέγων·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁμόφυλοι μισοῦντες θανατοῦσιν ὡς ξένον·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ξενίζομαι βλέπειν τοῦ θανάτου τὸ ξένον·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὅστις οἶδεν ξενίζειν τοὺς πτωχούς τε καὶ ξένους·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν Ἑβραῖοι τῷ φθόνῳ ἀπεξένωσαν κόσμῳ·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ, ὃς ὡς ξένος οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν ποῦ κλῖναι·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ἡ Μήτηρ καθορῶσα νεκρωθέντα ἐβόα·
Ὦ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, εἰ καὶ τὰ σπλάγχνα τιτρώσκομαι,
καὶ καρδίαν σπαράττομαι, νεκρόν σε καθορῶσα,
ἀλλὰ τῇ σῇ ἀναστάσει θαρροῦσα μεγαλύνω.
Καὶ τούτοις τοίνυν τοῖς λόγοις δυσωπῶν τὸν Πιλᾶτον
ὁ εὐσχήμων λαμβάνει τοῦ Σωτῆρος τὸ σῶμα,
ὃ καὶ φόβῳ ἐν σινδόνι ἐνειλήσας καὶ σμύρνῃ, κατέθετο ἐν τάφῳ
τὸν παρέχοντα πᾶσι ζωὴν αἰώνιον καὶ τὸ μέγα ἔλεος."Η Κυριακή των Μυροφόρων, μας θυμίζει τα μεγάλα γεγονότα που διαδραματίστηκαν την πιο φρικτή ημέρα της ανθρώπινης ιστορίας, την Μεγάλη Παρασκευή.

Οι Ιουδαίοι, σε συνεργασία με τους κατακτητές Ρωμαίους, αποφασίζουν να σταυρώσουν τον Χριστό στο Γολγοθά. Το φρικτότερο έγκλημα των αιώνων! Τα δημιουργήματα θανατώνουν το δημιουργό! ΟΙ ευεργετηθέντες σταυρώνουν τον ευεργέτη τους! Θα ερωτήσει ο Χριστός τους σταυρωτές του: «Λαός μου, τι εποίησά σοι και τι μοι ανταπέδωκας; Αντί του μάννα χολήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με, σταυρό με προσηλώσατε!»
Φόβος και τρόμος επικρατεί παντού. Ο ήλιος σκοτίζεται. Η γη τρέμει. Αυτοί που έλεγαν ότι αγαπούσαν το Χριστό, χάθηκαν. Κρύφτηκαν «δια τον φόβον των Ιουδαίων». Όλοι; Όχι όλοι. Κάποιος λεβέντης βρίσκει το θάρρος και πηγαίνει στον Πιλάτο. Ζητάει να του δοθεί η άδεια να αποκαθηλώσει και να ενταφιάσει το νεκρό σώμα του Ιησού. Είναι ασέβεια να το κατασπαράξουν τα όρνεα και να το βεβηλώσουν ακόμα περισσότερο οι αχάριστοι.
Τολμάει, λοιπόν, ο Ιωσήφ και επισκέπτεται τον Πιλάτο. Τον παρακαλεί να του δώσει το νεκρό σώμα του διδασκάλου του, με τα εξής λόγια: «Δός μου την άδεια να κηδέψω το σώμα αυτού που θεωρείται ξένος και έζησε σ’ αυτόν τον κόσμο σαν ξένος και πρόσφυγας. Δός μου αυτόν τον ξένον, που οι συμπατριώτες του, επειδή τον μισούν αφάνταστα, τον θανατώνουν σαν να είναι ξένος. Δώσε μου αυτόν τον ξένο, τον οποίο παραξενεύομαι να βλέπω σα νεκρό, αυτόν που δεν έχει καμία σχέση με το θάνατο. Δώσε μου αυτόν τον ξένον, που γνωρίζει καλά να φιλοξενεί τους φτωχούς και τους ξένους. Δώσε μου αυτόν τον ξένον, τον οποίο οι Εβραίοι παρακινούμενοι από τον φθόνο, τον απεξένωσαν και τον θανάτωσαν. Δώσε μου αυτόν τον ξένον, για να τον ενταφιάσω, αυτόν που σαν ξένος που είναι, δεν έχει πού να κλίνει την κεφαλή του. Δώσε μου αυτόν τον ξένον, που όταν τον είδε η μητέρα του νεκρόν, έβγαλε μεγάλη φωνή και είπε: Ώ παιδί μου, που ταυτόχρονα είσαι και Θεός μου, αν και κατατρώγονται τα σπλάχνα μου και σπαράσσεται η καρδιά μου που σε βλέπω νεκρό, προσβλέποντας στην Ανάστασή σου, παίρνω θάρρος και σε μεγαλύνω και σε δοξάζω.»
Με αυτά λοιπόν τα λόγια, παρακαλώντας τον Πιλάτο, ο ευσχήμων Ιωσήφ παίρνει το Πανάχραντο σώμα του Σωτήρος Χριστού. Και στη συνέχεια με πολλή ευλάβεια αλλά και ιερό φόβο, το τυλίγει στο σινδόνι, το αλείφει με αρώματα και το ενταφιάζει. Ενταφιάζει ποιον; Εκείνον που παρέχει σε όλους την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος.


 

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Ανακοίνωση

Την προσεχή Πέμπτη 26 Μαΐου θα γίνει στο Κέντρο Νεότητος "Αγία Μαρίνα" ομιλία με θέμα: "Νοιάζομαι για το παιδί μου"
 Ομιλιτής είναι ο Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Μαυρολέων.

Ώρα 7:30 μ.μ.

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

(Video) Ομιλία με θέμα "Μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου"

Στις 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στον Ιερό μας Ναό εκδήλωση-ομιλία με θέμα "Μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου"

Δείτε τα αποσπάσματα εδώ:  
(Ευχαριστούμε το κατάστημα Foto Fylakouri για την κάλυψη της ομιλίας)

video: Πόπη Φυλακούρη