Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση

Την Παρασκευή 22 Απριλίου θα γίνει στην Αγία Μαρίνα ομιλία με θέμα:

 "... Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν
τά ἐμά πταίσματα καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου."


Ώρα 6 μ.μ.

Στη συνέχεια θα ψαλεί το Απόδειπνο και ο κανόνας του Αγίου Λαζάρου.

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση

Την Κυριακή 20 Μαρτίου θα γίνει στην Αγία Μαρίνα ομιλία με θέμα:

"Θεία Κοινωνία.Οι 4 παγίδες του διαβόλου για να απομακρύνει τους πιστούς από το Άγιο Ποτήριο."


Ώρα 5 μ.μ.


Στις 4.30 μ.μ. θα προηγηθεί ο κατανυκτικός εσπερινός.