Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση

Την Παρασκευή 22 Απριλίου θα γίνει στην Αγία Μαρίνα ομιλία με θέμα:

 "... Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν
τά ἐμά πταίσματα καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου."


Ώρα 6 μ.μ.

Στη συνέχεια θα ψαλεί το Απόδειπνο και ο κανόνας του Αγίου Λαζάρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: