Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Γ΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας

Αρκετοί πιστοί συμμετείχαν και στη σημερινή ακολουθία των Γ' Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου, που έγινε στον Ιερό μας Ναό.


"Τὴν ὡραιότητα τῆς Παρθενίας σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε·Ποῖόν σοι ἐγκώμιον, προσαγάγω ἐπάξιον,τὶ δὲ ὀνομάσω σε; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι. Διὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι· Χαῖρε, ἡ Κεχαριτωμένη."

Δεν υπάρχουν σχόλια: