Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Τι είναι οι τα Σεραφίμ, Χερουβίμ; Ποιές και πόσες είναι "οι Αγγελικές Δυνάμεις";

Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πριν από τον ορατό κόσμο και...διαβάστε περισσότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: