Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Μικρός ἤ Μεγάλος ῾Αγιασμός;

῾Ο ῾Αγιασμός εἶναι ῾Αγιασμός, εἴτε δίδεται τήν παραμονή τῶν Φώτων, εἴτε τήν ἴδια ἡμέρα εἴτε γίνεται στό σπίτι. Δέν ἔχει διαφορά ὁ ἁγιασμός... διαβάστε περισσότερα

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: